Vrijdag 24/03/2023

Bingo

Bingo

De lente is weer terug in het land, dus is het weer hoog tijd om ons op te maken voor onze jaarlijkse “BINGO-AVOND”.

Deze gaat door op vrijdag 24 maart in zaal Hagelstein. Starten doen we om 19.30 u. en zoals altijd is er ook een natje en een droogje voorzien. 

Als bijdrage in de onkosten vragen we 9 € per persoon voor een ganse avond plezier! Er is weer een grote variëteit aan prijzen te
winnen gedurende 9 ronden. Op het einde spelen we dan nog een extra ronde voor een prachtige hoofdprijs! Deuren open vanaf 19u00

Gelieve tegen uiterlijk woensdag 22 maart in te schrijven via uw bestuurslid of op het nummer 0477/50.33.28 of via bingoavond@lg3k.be. Om jullie inschrijving te bevestigen zouden wij u willen vragen het bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer BE05 7332 5001 2375 met vermelding “Bingo” en het aantal deelnemers. Opgelet: Eerst inschrijven, en pas na bevestiging van inschrijving betalen, vol is vol!!!
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom

 

Praktisch